Skoči do osrednje vsebine

Društvo za /po/moč za celovitost življenja Ključ Življenja

lanina 3, 4000 Kranj

 

 

»TEMATSKE POTI  PRVOBITNE LJUBEZNI« V OKVIRU PROJEKTA KLJUČ ŽIVLJENJA

 

IZHODIŠČE

 

1. Čas v katerem živimo, vse hitrejši ritem, številne zahteve in izzivi, vse to kliče po podpori in razvoju celovito ozaveščenih, samozavestnih posameznikov in skupnosti, ki bodo usposobljeni za zdravo, harmonično bivanje v sozvočju z naravo in drug z drugim.

 

2. Na Gorenjskem je še mnogo spečih potencialov za razvoj turizma in  industrije dobrega počutja, ki podpira vse tisto, kar vzpostavlja, ohranja in krepi zdravje človeka in narave. Še posebno neprepoznaven je nižinski del pod Karavankami in delom Kamniško Savinjskih Alp. Področje je bogato z energijsko-duhovnimi potenciali, ki pa še ne živijo/izražajo svojega poslanstva v celoti in na pravi način.

V našem projektu posebno pozornost posvečamo prav razvoju celostnega ozaveščenega odnosa do sebe in narave za skupno dobro. To je lahko odlična gospodarska priložnost za poslovne subjekte, lokalno, regionalno in nacionalno področje in dolgoročno lahko omogoči nove zaposlitve in ustvarjalcem novo tržišče.

 

3. Naša vizija je razvoj širšega projekta, v okviru katerega bi vzpostavili sistem za razvoj celovitega osebnega razvoja, ki zajema tako fizično kot energijsko, čustveno, mentalno in duhovno raven. Temelji na spoštovanju narave in vključitvi bogatih naravnih, kulturnih, arheoloških, zgodovinskih, energijskih in duhovnih potencialov prostora.

Sestavlja ga več samostojnih faz, ki se medsebojno povezujejo, nadgrajujejo, prostorsko pa bi vključevale občine Cerklje, Preddvor, Šenčur, Jezersko, Kamnik. Ob tem bi povezali in medsebojno bogatili energijsko močne kraje ( Adergas, Štefanjo goro, Stiško vas, Krvavec, Zvoh, Grintovec, Šenturško gora, Tunjice, kanjon Kokre, Sv Lovrenca, Jezersko,  ……) in ustvarili visokokakovostne turistične produkte za različne ciljne skupine.

 

NAMEN 

je dvig zavesti in kakovosti življenja skozi nudenje podpore in pomoči za celovit osebni razvoj, ki bo temeljil na poglobljenem odnosu z naravo in vključitvi bogatih naravnih, kulturnih, arheoloških, zgodovinskih, energijskih in duhovnih potencialov prostora.

Ob tem tako ljudem kot prostoru omogočimo prepoznavo in izražanje izvornega bistva in poslanstva, s tem pa možnosti za vzpostavitev in krepitev zdravja, blagostanja, miru, ustvarjalnosti, harmoničnih odnosov, doživljanja vse-povezanosti in duhovnega zavedanja.

 

TEMELJNI CILJI TEMATSKIH POTI SO:

 

 • spoznavanje, občutenje in uporaba temeljnih ključev, ki odpirajo vrata življenjski energiji    

       in razširjeni zavesti ter naravnem stanju zavedanja vse-povezanosti z vsem;

 

 • podpreti ozaveščanje, samospoznavanje ljudi, njihovih moči, talentov, poslanstva;
 • ponuditi možnosti sproščanja, čiščenja, odslavljanja, preobražanja in celjenja vseh vrst neravnovesij;
 • razviti poglobljen odnos do narave v sebi in okoli sebe;
 • razviti in ponuditi celovite oblike podpore in pomoči za kakovostno življenj;
 • prepoznati, združiti in ponuditi potenciale kraja v medsebojno dobrobit;
 • doseganje zdravega, harmoničnega, radostnega življenja po naravni in duhovni poti 

CILJNE SKUPINE, KATERIM SO NAMENJENE TEMATSKE POTI:

 • ljudje na poti osebne preobrazbe in rasti
 • ljudje, ki si želijo podpore in pomoči pri premagovanju življenjskih izzivov: izgorelost, utrujenost, stres, bolezen, ujetost v poškodovane neharmonične odnose, izguba kompasa, pomanjkanje lastne vrednosti
 • turisti iz Slovenije in tujine, ki iščejo poglobljene vsebine
 • ljubitelji naravne in kulturne dediščine
 • programe bi lahko pripravili prilagojeno za posamezne ciljne skupine kot so: invalidi, starejši, ženske, moški, brezposelni, mladi, družine

 

VSEBINA

 

Projekt vključuje pripravo in izvedbo štirih tematskih poti, ki tvorijo celoto in predstavljajo temelj za širjenje mreže tudi na druga področja.

 

Prva pot poteka na lokaciji Adergas – znamenje pridobiti ime – Češnjevski bajerji – Adergas  - POT ZEMLJE IN UMETNOSTI HOJE

 

Druga pot poteka na lokaciji Adergas – mimo kmetije Čebulj – termalni vrelci – Češnjevski bajerji – Adergas - POT VODE IN OBČUTENJA

 

Tretja pot poteka na lokaciji Adergas – Štefanja gora – Sangrad – Adergas - POT ZRAKA IN DIHANJA, OGNJA IN NAMENA

 

Četrta pot poteka na lokaciji Sangrad – Stiška vas – Sangrad - POT STIKA S SRCEM HARMONIJE

 

Skupni imenovalec vseh poti je skozi lastno izkustvo odpreti vrata svoji življenjski energiji, razširiti zavedanje in živeti dobro, celostno, harmonično v sozvočju z naravo in vsemi bitji.

Prve tri vključujejo že prepoznane, vidne kulturne in naravne dediščine.Udeleženci raziskujejo in se povezujejo z naravo in lastnim fizičnim telesom. Postopno se pripravljajo na razširjeno, poglobljeno dojemanje sebe in prostora. Imajo možnost lastnega ustvarjanja in učenja iz zgodb.

Četrta pot ima večji poudarek na odkrivanju in razvijanju notranjih, nevidnih, fizičnim očem skritih ravni ljudi in prostora,

Skozi lastno izkustvo in doživljanje odpiramo vrata svoji življenjski energiji, izvornim sposobnostim, širimo zavest, odstiramo tančice, ki nam preprečujejo videti resnico. Spoznavamo se kot večdimenzionalno bitje, odkrivamo lastno bistvo, ga začenjamo udejanjati in polno Živimo.

 

 

1. TEMATSKA POT HOJE IN ZEMLJE

    NA LOKACIJI Adergas –  Znamenje - Češnjevski bajerji – Adergas

 

Pot je vodena s poudarkom na ozaveščanju in razvoju fizične ravni bivanja in se posveča  ozaveščanju lastnega telesa in Narave. Vključuje šolo hoje, vodene vaje in ustvarjalno izražanje na energijsko podprtih točkah na poti, ki smo jih predhodno identificirali na osnovi pomena in vloge posamičnih prostorov.

 

Kaj udeleženci pridobijo na tematski poti 1?

·         boljše zavedanje fizične realnosti svojega telesa

·         naučijo se pravilne hoje

·         razvijejo spretnost opazovanja in komunikacije z lastnim telesom in naravo .

·         občutenje in zavedanje elementa Zemlja

·         skozi fizično realnost razvijajo zaupanje, stabilnost, ravnovesje.

·         razvijajo ustvarjalno izražanje skozi oblikovanje gline

 

Pot vključuje sledeče vsebine:

·         učenje hoje

·         opazovanje narave skozi vključevanje osnovnih fizičnih čutil ( vid, sluh, tip, vonj, okus )

·         ozaveščanje in občutenje elementa zemlje

·         ustvarjalno izražanje z glino

Pot bomo opremili s smerokazi (12x), opisi postankov in vaj (8x) in informacijsko tablo z vsebino o programu (1x).

Na voljo bodo potrebni rekviziti: pohodne palice, mehke žogice, keglji…

Vsak udeleženec potrebuje leseno pohodno palico, ki si jo lahko sposodi na izhodiščni točki.

Tematska učna pot je zasnovana krožno tako da se obiskovalec vrne na izhodiščno točko, kjer ima parkirano vozilo.

Izhodišče poti je pri cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu., kjer je tudi možnost parkiranja avtomobilov.

Na tem mestu bi postavili informacijsko tablo z vrisano celotno traso poti in njeno povezanost in vpetost v širši prostor. Udeležence seznanimo s pomenom, potekom in vsebino vodene poti.

 

Od tod se pot nadaljuje preko grebena, ki vodi proti kmetiji Mežnar, pri znamenju zavije desno proti Češnjevskim bajerjem ter zaokroži nazaj v Adergas.

 

Interpretacija posamičnih točk tematske poti 1 »Tematska pot zdrave hoje in zaznavanja«

 

1. točka: Ob informacijski tabli pri cerkvi v Adergasu

Vodnik poti udeležencem predstavi pomen, potek in vsebino vodene poti. Vsak dobi pohodne palice, če jih že nima s seboj.

 

Nadaljujemo pot skozi vas in zavijemo desno pri smerokazu, ki vodi proti kmetiji Mežnar na stezico med hišama proti grebenu.

2. točka na grebenu 1. Bothmer vaja,….

Hodimo do konca grebena, tam zavijemo desno v smeri razpotja z znamenjem. Tam zavijemo desno po gozdni poti proti Češnjevskim bajerjem.

 

3. točka 2. Bothmer vaja

 

Pot nas vodi mimo dveh skalnih masivov na naši levi strani v hrib

4. točka 3. Bothmer vaja + igra

 

Pridemo do velikega ležečega kamna na naši desni strani.

5. točka 4. Bothmer vaja

 

Ob poti se nam razkrivajo plasti skrilavca

6.točka 5. Bothmer vaja

 

Pot vodi navzdol med stenami zemlje

7. točka 6. Bothmer vaja + igra

 

Pred izhodom poti k bivši opekarni zavijemo levo in obkrožimo bajerje

preko meandrirajočega malega potočka do velikega hrasta in močvirja in Tu bomo postavili nekaj lesenih »stolčkov«

8. točka 7 Bothmer vaja + vaje zaznavanja

 

9. Nadaljujemo pot po gozdu ob ribniku do križišča z veliko bukvijo

In gremo naravnost proti drugem bajerju,

Točke z Bothmer hojo in vajami opazovanja (okoli bajerja)

 

Obkrožimo turistični bajer in se namestimo ob ribiški koči, kjer oblikujemo glino

10. oblikovanje gline

 

Vrnemo se po asfaltni cesti mimo kmetije Čebulj do izhodiščne točke v Adergasu.

 

Trajanje celotne poti : tri do štiri ure ( odvisno od dolžine ustvarjanja)

Dolžina celotne poti: km

 

Za vodnike poti se pripravi program usposabljanja za vodenje interpretacijskega dela s področja osebne rasti, fizične inteligence, spretnosti zdrave hoje, ustvarjalnega izražanja.

 

 

2. TEMATSKA POT VODE IN OBČUTENJA

NA LOKACIJI: Adergas – mimo kmetije Čebulj – termalni vrelci – Češnjevski bajerji – Adergas 

Pot je vodena s poudarkom na opazovanju, občutenju narave, še posebej vodnega elementa in lastnem ustvarjalnem izražanju. Vključuje  vaje opazovanja in občutenja, ustvarjalno izražanje in poslušanje zgodb na energijsko podprtih točkah na poti, ki smo jih predhodno identificirali na osnovi pomena in vloge posamičnih prostorov.

 

Kaj udeleženci pridobijo na tematski poti 2?

·         spretnosti  opazovanja, dojemanja in komunikacije z naravo

·         skozi stik z vodnim elementom razvijajo občutenje, pretočnost, samozaupanje 

·         razvijajo poglobljen odnos z naravo v sebi in okoli sebe

·         spodbudijo lastne ustvarjalne sile in se ustvarjalno izražajo skozi slikanje

 

Pot vključuje sledeče vsebine:

·         opazovanje in občutenje sveta kamnov, rastlin, živali skozi vključevanje osnovnih fizičnih čutil in poglobljenega dojemanja

·         ozaveščanje in občutenje elementa vode

·         ustvarjalno izražanje skozi slikanje

·         pripovedovanje in poslušanje pripovedk iz ljudskega in umetnega izročila

 

 

Pot bomo opremili s smerokazi (9x), opisi postankov in vaj (8x) in informacijsko tablo z vsebino o programu (1x).

Tematska učna pot je zasnovana krožno tako da se obiskovalec vrne na izhodiščno točko, kjer ima parkirano vozilo.

Izhodišče poti je pri cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu., kjer je tudi možnost parkiranja avtomobilov.

Na tem mestu bi postavili informacijsko tablo z vrisano celotno traso poti in njeno povezanost in vpetost v širši prostor. Udeležence seznanimo s pomenom, potekom in vsebino vodene poti.

 

Od tod se pot nadaljuje v smeri kmetije Čebulj do termalnih vrelcev, dalje do Češnjevskih bajerjev in nazaj do izhodiščne točke v Adergasu.

 

 

Interpretacija posamičnih točk tematske poti 2 »Tematska pot vode in občutenja«

 

1. točka: Uvodna uglasitev ob informacijski tabli pri cerkvi v Adergasu

Vodnik poti udeležencem predstavi pomen, potek in vsebino vodene poti.

 

Gremo po asfaltni poti do kmetije Čebulj in po 100m zavijemo levo do termalnih vrelcev

 

2. točka: odkrivamo vlogo in pomen vode pri termalnih vrelcih

                Vaje zaznavanja in občutenja: vodo opazujemo, poslušamo, se dotaknemo, vonjamo,    

                 okušamo. Prisluškujemo vodi v sebi.

 

Hodimo naprej po gozdni poti ob potoku do majhnega vodnega zajetja.

 

3. točka: pozornost namenimo rastlinam in živalim na prostoru vodnega zajetja

               Vaja v opazovanju: vsak si izbere eno rastlinsko ali živalsko bitje in ga opazuje tako, da

                zajame čimveč vidikov opazovanja.

 

Pot nas vodi po gozdni poti ob pobočju hriba proti Češnjevskim bajerjemZavijemo levo k prvem ribniku, se po mali stezici spustimo preko meandrirajočega malega potočka do velikega hrasta in močvirja.

 

4. točka: prisluhnemo zgodbi – ob hrastu med močvirjem in malim potočkom  

T u je potrebno urediti štore za sedenje.

 

 Nadaljujemo pot po gozdu ob ribniku do križišča z veliko bukvijo

 

5. točka: vzpostavimo komunikacijo z drevesom ( velika bukev na razpotju )

 

Nadaljujemo pot proti turističnem bajerju. Pridemo do skupine lip.

 

6. točka: opazujemo, občutimo in vzpostavimo stik z lipo

 

Nadaljujemo pot do mogočnega hrasta

 

7. točka: opazujemo, občutimo in vzpostavimo stik s hrastom

 

Pridemo do malega otočka na jezeru

8. točka: prisluhnemo zgodbi, občutimo vodo, drevesa, vse kar nas obkroža in slikamo videno, doživeto

 

Mimo visokih smrek in bukev pridemo do malega bajerja z lokvanji foto?

9. točka: podamo zgradbo in simboliko lokvanja kot izhodišče za nadaljevanje notranjega potovanja. Zaključimo s plesom, pesmijo.

Vrnemo se po asfaltni cesti mimo kmetije Čebulj do izhodiščne točke v Adergasu.

 

Trajanje celotne poti : tri ure

Dolžina celotne poti: km

 

Za vodnike poti se pripravi program usposabljanja za vodenje interpretacijskega dela s področja osebne rasti, spretnosti opazovanja, dojemanja in komunikacije z naravo.

 

 

3. TEMATSKA POT » POT ZRAKA IN DIHANJA, OGNJA IN NAMENA «

NA LOKACIJI Adergas – Štefanja gora – Sangrad - Adergas

 

 

Pot je vodena s poudarkom na ozaveščanju večdimenzionalnosti življenja, razvijanju poglobljene komunikacije z naravo v sebi in okoli sebe ter opredelitev fokusa nadaljnjega osebnega razvoja.

 

Vključuje hojo, vodene vaje in meditacijo na energijsko podprtih točkah na poti, ki smo jih predhodno identificirali na osnovi pomena in vloge posamičnih prostorov.

 

 

Kaj udeleženci pridobijo na poti 3?

§ Spoznajo vzporedne dimenzije bivanja ( energijski, emocionalni, mentalni, duhovni) in se odprejo razširjenem, poglobljenem dojemanju narave katere del smo   

§ Spoznajo in izkusijo različne načine poglobljene komunikacije z naravo okoli sebe in v sebi:

§ skozi zavestno dihanje in čute odprejo in širijo svoj senzorični razpon in s tem razširijo svoje zavedanje tudi na nefizično realnost.

§ ozavestijo in poglobijo dojemanje  elementa zrak in ogenj

§ dvignejo in razširijo občutljivost za dojemanje življenja v vseh oblikah

§ pridobijo samozavest, odločnost za spremembo

§ prepoznavanje potrebe po samospoznavanju in spoznavanju svojega namena bivanja

 

 

Pot vključuje sledeče vsebine:

-       Učenje dihanja

-       Opazovanje in občutenje narave skozi vključevanje novih organov zaznavanja in višjih čutil

-       ozaveščanje in občutenje elementa zrak in ogenj

-       vizualizacija in meditacija

Pot bomo opremili s smerokazi (15x), opisi postankov in vaj (8x) in informacijsko tablo z vsebino o programu (1x).

Tematska učna pot je zasnovana krožno tako da se obiskovalec vrne na izhodiščno točko, kjer ima parkirano vozilo.

Izhodišče poti je pri lipovcu na travniku pred cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu, kjer je tudi možnost parkiranja avtomobilov.

Na parkirišču bi postavili informacijsko tablo z vrisano celotno traso poti in njeno povezanost in vpetost v širši prostor. ( ena tabla , ki vključuje vrisane vse tematske poti in informativna tabla za podrobnejšo predstavitev tretje poti, kjer udeležence seznanimo s pomenom, potekom in vsebino 3. tematske poti.

 

Od tod se pot nadaljuje preko grebena do kmetije Mežnar, do Štefanje gore, se spusti proti Štefanji vasi do Sangrada. Tu imajo udeleženci na voljo kolesa ali pa jih zapeljemo do izhodiščne točke v Adergasu z vpreženimi vozovi.

 

Interpretacija posamičnih točk

 

1. točka: vrata tretje tematske poti so pri lipovcu na travniku pred cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu

Vodnik poti udeležencem predstavi pomen, potek in vsebino vodene poti. Izvedemo uvodno uglasitev in prizemljitevin tako udeležence povežemo s prostorom in jih pripravimo  na potovanje, ki združuje in prepleta različne ravni zavesti.

Udeleženci so nagovorjeni, da opazujejo svoje notranje dogajanje in prostor, kjer se gibljejo.

 

Nadaljujemo pot v smeri cerkve ( 900m) , zavijemo desno v smeri kmetije Čebulj ( 200m) in na vrhu klanca zavijemo levo do smerokaza, ki vodi proti kmetiji Mežnar. Tam zavijemo desno na malo stezico med hišama proti grebenu.

 

2. točka: spoznavanje novih organov zaznavanja po grebenu, ki se vije nad cerkvijo med dvema potočkoma

Praktične vaje za spoznavanje novih organov zaznavanja s pomočjo katerih lahko dobimo informacije še z nefizične realnosti, ki nam omogočajo celostno zaznavanje.

 

Nadaljujemo pot do razpotja

 

 

 

3. točka: samovzpodbude pri razpotju

Namenimo pozornost zavedanju trenutka in iskanju odgovora na vprašanje Kje sem? Kaj želim?

 

Zavijemo levo in nadaljujemo pot do velike bukve na naši levi strani

 

4. točka:  O Izvirih naših življenjskih moči pri veliki bukvi na levi strani  foto?

 Predstavitev in doživljenje vertikalnega sistema izvira življenjskih moči.

 

Gozdna pot nas vodi naprej do markirane poti med Adergasom in Štefanjo goro. Zavijemo desno in prispemo do prostora z razgledom na Adergas, Velesovo, Šenčur, Brnik, Kranj

 

5. točka:  odpiranja novim pogledom: na razgledni točki

Vaja za odpiranje spremembam v svojem miselnem sistemu in čustvenih usmeritvah.

 

Nadaljujemo pot po markirani poti do prostora močno vidnih korenin dreves.

 

6. točka: moje korenine in prebujanje novega sistema izvirov moči: na prostoru z izrazito vidnimi koreninami

Prisluškujemo prostoru in lastni notranjosti s poudarkom na ozaveščanje lastnih korenin in

vaja izkušanja kakovosti hara linije.

 

Po 200m pridemo na planoto z razgledom na vrhove Kamniških Alp.

 

7. točka spoznavanja in občutenja elementa zrak v luči celovite komunikacije: na travniku z razgledom na gore  

Praktične dihalne vaje za povezovanje različnih ravni bivanja.

 

Nadaljujemo pot po travniku do asfaltne ceste, zavijemo levo v klanec in se po stezici povzpnemo do cerkve na Štefanji gori.

 

8. točka spoznavanja in občutena elementa ogenj in odkrivanje novih ključev (vrh Štefanje gore ) 

Udeležencem predamo ključe nove etike, ki se jih moramo naučiti in znati uporabljati, če želimo poroditi novo celovito zavest 

Z vrha Štefanje gore se spustimo do 7. točke na travniku. Nadaljujemo pot po gornji gozdni poti  do odprtega prostora z direktnim pogledom na Stiško vas.

Hodimo v tišini in se posvetimo notranjem občutenju.

 

9. točka: razgrnitev fokusa v srce harmonije pri izhodišču gozdne poti na planoto z razgledom na Stiško vasi in Krvavec 

Opazujemo, občutimo z vsemi organi zaznavanja.

 

Zavijemo levo v smeri Spodnje Štefanje vasi, na robu vasi zavijemo desno. Po prehojenih 600m gremo levo v smeri lovske opazovalnice do kapelice.

 

10. točka: razodevanje moči srca pri kapelici Jezusovega srca z razgledom na Grintavec, Kočno, Krvavec

Izvedemo meditacijo za razodevanje in oživljanje srčne moči in razvijanje vrednote ljubezni, sočutja do vseh bitij in celovitosti bivanja.

 

Tu bi lahko nad kapelico postavili kakšno klop ali nekaj lesenih stolčkov

 

Nadaljujemo pot po ozki gozdni stezici, ki se spušča navzdol proti Sangradu in gostilni pod Krvavcem.  Hodimo v tišini, povezani z občutenjem moči srca.

 

11. točka:  konec in nov začetek pri gostilni pod Krvavcem

S kolesom ali vozmi se odpeljemo proti izhodiščni točki v Adergasu.

 

Trajanje celotne poti : štiri ure

Dolžina celotne poti: km

 

Za vodnike poti se pripravi program usposabljanja za vodenje interpretacijskega dela s področja osebne rasti, duhovnega razvoja in poglobljenega odnosa z naravo.

 

 

4. » TEMATSKA POT »STIK S SRCEM HARMONIJE«

    NA LOKACIJI Sangrad – Stiška vas – Sangrad

 

 S poudarkom na odkrivanju in razvijanju notranjih, nevidnih, fizičnim očem skritih ravni ljudi in prostora, na poglobljenem samospoznavanju, preobražanju, celjenju in vzpostavljanju harmonije.

 

Ko obnovimo stik z duhovnimi silami iz nevidnega sveta, ko vzpostavimo poglobljeno izmenjavo z naravo, se prebuja speča modrost v nas in se oživljajo novi potenciali v nas in prostoru.

»Tematska pot do stika s srcem harmonije« nudi poligon za vstop v notranji svet, za učenje o sebi, za odkrivanje in  čiščenje ovir, ki smo si jo naložili ter za spoznavanje in udejanjanje svoje resnične narave.

 

INTERPRETACIJA tematske poti

Pot je vodena in vključuje hojo v tišini in vodene meditacije na energijsko bogato podprtih točkah na poti, ki smo jih identificirali na osnovi pridobivanja univerzalnih informacij o pomenu in vlogi tega prostora, s strani ing. Orlić Milana in geomantskega pregleda.

Točke bomo opremili z lesenimi znamenji (12x), klopcami (12x)in   informacijsko tablami (12x) z vsebino v sozvočju z izzivi na poti osebne rasti in razvoja zavesti posameznika, ki se bo navezovala tudi na zgodovinske vire in ljudske pripovedke.

 

Vsebina tematske poti se  posveča:

-       poglobljenem samospoznavanju nefizične realnosti – čustev, miselnih vzorcev, duše

-       večplastnem čiščenju in preobražanju neravnovesij (pesjanov)

-       aktiviranju stika s svojim resničnim bistvom in ključem življenja (Ajdovska deklica)

-       ozaveščanju in vzpostavljanju ravnovesja znotraj sedmih energijskih centrov.

Vsak udeleženec se preda notranjem doživljanju in spoznavanju lastne večplastnosti.

Ob tem bomo uporabili zgodbo o “Ajdovski deklici”, znotraj katere lahko naredimo povezavo med liki, arhetipi kot nosilci univerzalnega jezika in dejanskimi ljudmi in njihovimi življenjskimi izzivi. Skozi zgodbe in like bodo lahko odkrivali sebe, življenjske izzive in rešitve. Znotraj sebe bodo lahko prepoznali tako lik ajdovske deklice – velikanke, dobre, prijazne deklice, ki rade pomagajo, kot pesjanov, z negativnimi, posesivnimi nameni, ki želijo ujeti ajdovski deklici in njunega očeta-kralja, ki ga pesjani ubijejo. Vsak ima znotraj sebe svoje »pesjane« (naš nižji jaz, negativna čustva, misli in namere, nizke strasti, ki nas omejujejo, vodijo v napačne smeri, stran od našega resničnega bistva). Skozi osem točk na poti bomo prepoznavali in preobražali naše »pesjane = stare rane, strahove, zamere, negativna čustva, negativne miselne vzorce jih odpustili ter se tako osvobodili za vzpostavitev pretočnosti in zavedanja našega resničnega bistva.

Tematska učna pot je zasnovana krožno tako da se obiskovalec vrne na izhodiščno točko, kjer ima parkirano vozilo.

Izhodišče poti je ob vodnem zajetju ceste na Krvavec, v kraju Grad, kjer je tudi možnost parkiranja avtomobilov.

Na tem mestu bi postavili informacijsko tablo z vrisano celotno traso poti in njeno povezanost in vpetost v širši prostor. Udeležence seznanimo s pomenom in potekom vodene poti.

 

Od tod se pot nadaljuje po nekdanji poti , ki je vodila do Stiške vasi in naprej na Krvavec. Teče vzporedno ob hudourniški strugi, ki se izteka v reko Reko.

Interpretacija posamičnih točk

 

1. točka: vrata prostora in stik s predniki se nahaja okoli 100m od izhodiščne med mogočno bukvijo na desni strani in skalnim vrhom na levi strani.

Z udeleženci vodnik poti naredi uvodno uglasitev in prizemljitev . Povežemo se s prostorom in pripravimo udeležence na notranje potovanje ob podpori in povezavi z energijami narave, točke in lastne namere. Osredinimo se na ozaveščanje svojih korenin in prednikov. Čistimo najgloblje blokade, ki so shranjene v naših kosteh.

 

Nadaljujemo pot v tišini.

 

2. točka življenja in čutenja ( 150m od prve točke, ob najožjem delu hudournika )

Osredotočimo se na izraz hvaležnosti za življenje in čutenje. V tišini sedemo in se osredinimo  na notranje občutke, zastala čustva, zamere. Vzpostavljamo pretočnost in preseganje polarnosti.

 

Nadaljujemo pot v tišini.

 

3. točka moči in notranjega sonca se nahaja pod meliščem

Udeleženci so vodeni, da svojo pozornost usmerijo na prepoznavanje in preobražanje strahov, nezaupanj, ovir, ki jim preprečujejo, da v vsej polnosti izražajo svoje moči in delujejo z jasnim namenom. Prisluhnemo notranji modrosti, kako lahko na pravi način podpremo svojo voljo in ustvarjalno delovanje.    

 

Nadaljujemo pot v tišini. Gremo po strmem dvojnem ovinku.

 

4. točka sprejemanja in dajanja ljubezni  ( na poti med vertikalno kamnito steno na levi in ujetimi kamnitimi gmotami v kanjonu)

Udeležence usmerimo v p

Izdelava spletne trgovine
Idejna zasnova in oblikovanje spletne strani: Agencija Forward, Google Partner
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih